Voor ons is het belangrijk dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt, want alleen dan staan zij open voor groei en ontwikkeling. Door het kleine vaste team werkzaam bij Het Spant kunnen wij dit bieden. Elke dag weer ziet uw kind dezelfde bekende gezichten die er onvoorwaardelijk voor hen zijn. Wij spreken uw kind altijd op dezelfde en positieve manier aan en behandelen hen op consequente wijze. Doordat we altijd duidelijk en voorspelbaar handelen, weten uw kind waar ze aan toe zijn. Wij zijn die vertrouwde basis waar uw kind van op aan kan.

Kerncompetenties begeleiders Het Spant
Goede begeleiders zijn onmisbare schakels in het creëren van menswaardige zorg. De begeleiders van Het Spant beschikken over competenties om sensitief en responsief in te spelen op de ondersteuningsbehoefte uw kind. Dit doen zij door niet verblind te worden door probleemgedrag en er onvoorwaardelijk te zijn. Alle medewerkers zijn erop gericht om de vertaalslag te maken van het ondersteuningsplan naar de werkvloer. De competentie ontwikkeling van medewerkers is bij Het Spant een continue proces dat erop gericht is om vanuit de relatie altijd betrouwbaar en nauwkeurig aan te sluiten bij uw kind.

Vragen over de het team en de begeleiding bij Het Spant?
Wilt u meer weten over het team en de persoonlijke begeleiding bij Het Spant? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken door te mailen naar info@hetspant.nl of op werkdagen van 08.30 tot 18.00 uur via telefoonnummer 06 298 55 254.