Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!
Het Spant verleent mensen pedagogische begeleiding en dagopvang. In de meeste gevallen verloopt dat naar tevredenheid van iedereen. De medewerkers zijn goed opgeleid, worden waar nodig bijgeschoold en werken volgens regels en protocollen. Toch gaat er wel eens iets mis of niet naar uw tevredenheid in de zorgverlening. Is dat bij u het geval? Blijf er niet mee rondlopen, maar praat erover met de directie van Het Spant. Want elk signaal, elke ontevredenheid is waardevol voor ons. Het biedt ons de kans om zaken te veranderen en te verbeteren. Als we niets horen, kunnen we ook niets doen.

U hoeft niet bang te zijn dat u geen zorg meer krijgt of dat de medewerkers niet meer aardig tegen u zijn. Wij zien een klacht of opmerking niet als mopperen of als ruzie zoeken. Wij stellen het juist op prijs, dat u durft te zeggen waar u zich zorgen over maakt. Uw opmerkingen en uw klachten zijn voor ons belangrijk.

In de procedure Klachten en geschillen bij Het Spant leest u hoe u een ontevredenheid of klacht kunt indienen en de stappen die gevolgd worden. Ook staat hierin informatie over de onafhankelijk vertrouwenspersoon en klachtencommissie van Het Spant. U kunt de voorbeeldbrief gebruiken om uw ontevredenheid of klacht in te dienen.