Bij de naschoolse- en zaterdagopvang ondernemen we allerlei binnen- en buitenactiviteiten, waarbij we fysieke en ontspannende activiteiten met elkaar afwisselen. We kijken waar de groep behoefte aan heeft en passen het activiteitenprogramma hierop aan. De ene keer bestaat het programma uit een groepsactiviteit, waarbij we zoveel mogelijk de buitenlucht opzoeken. De andere keer kiest ieder zijn eigen individuele activiteit.

Groepsactiviteiten
Bij Het Spant stimuleren we dat iedereen elkaar leert kennen en begrijpen. Daarom organiseren we verschillende groepsactiviteiten. Zo gaan we met zijn allen de bossen in om een wandeling te maken of spelen we in de speeltuin achter Het Spant. Laat het weer het niet toe om naar buiten te gaan? Dan blijven we binnen bij Het Spant waar ook volop mogelijkheden zijn. We hebben een pooltafel, sportapparatuur zoals een boksbal, bordspellen en computers. Doordat we een divers programma kunnen bieden en iedereen goed met elkaar omgaat, heerst er een fijne sfeer op de groep.

Individuele activiteiten
Een groepsactiviteit kan best inspannend zijn, zowel fysiek als emotioneel. Daarom wisselen we deze af met individuele activiteiten, waarbij ieder een eigen keus mag maken wat hij of zij gaat doen. We bieden de gelegenheid om een rustmoment te nemen of een hobby uit te oefenen. Zo krijgt iedereen de ruimte om zich te ontwikkelen en zijn eigen wensen en ambities na te streven. Zo zijn er knutselspullen, puzzels, boeken en af en toe wordt er een programma gekeken via de iPad.

We zijn er onvoorwaardelijk
Onverwachte situaties horen bij het leven, maar zijn voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen vaak lastig. We doen ons best om deze situaties zoveel mogelijk te voorkomen door structuur te bieden, maar soms is zo’n situatie niet te voorkomen. Ook al zou iemand hierdoor buitensporig gedrag vertonen, de begeleiders van Het Spant zijn er onvoorwaardelijk. We kijken wat iemand op dat moment nodig heeft en lossen de situatie op. Altijd bieden we geborgenheid en veiligheid voor de hele groep.

Heeft u vragen over naschoolse- en zaterdagopvang bij Het Spant?
Wilt u meer weten over de naschoolse- en zaterdagopvang bij Het Spant? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken door te mailen naar info@hetspant.nl of op werkdagen van 08.30 tot 18.00 uur via telefoonnummer 06 298 55 254.