Wilt u zorg en ondersteuning voor uw zoon of dochter bij Het Spant? Dan heeft uw kind een indicatie nodig. Afhankelijk van de zorgzwaarte en de situatie, vraagt u een zorgindicatie aan via de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. Met een zorgindicatie is het ook mogelijk om zelf zorg in te kopen via het Persoonsgebonden Budget (pgb).

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wlz is bedoeld voor jongeren en volwassenen die 24-uurs zorg of blijvend toezicht nodig hebben. Een zorgindicatie voor de Wlz vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op de website van Regelhulp vindt u meer informatie over de Wlz en hoe u een zorgindicatie aan kunt vragen bij het CIZ.

Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet
De Wmo en Jeugdwet zijn bedoeld voor mensen die thuis wonen en daar ondersteuning bij nodig hebben. Tot de 18 jaar valt dit onder de Jeugdwet en boven de 18 jaar valt dit onder de Wmo. Via de gemeente vraagt u een beschikking aan voor de Wmo of de Jeugdwet. Op de website van Regelhulp vindt u meer informatie over de Jeugdwet en de Wmo en hoe u een beschikking aan kunt vragen bij de gemeente.

Persoonsgebonden budget (pgb)
Met een pgb kunt u zelf zorg inkopen. Hierdoor krijgt u meer vrijheid over de invulling van de zorg, maar u moet zelf wel meer regelen. U kunt een pgb aanvragen met een zorgindicatie. Op de website van Regelhulp vindt u meer informatie over de verschillende pgb’s en hoe u dit aan kunt vragen.

Heeft u vragen over indicaties of financiering?
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie of meldt u uw kind graag aan bij Het Spant? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag. U kunt ons bereiken door te mailen naar info@hetspant.nl of op werkdagen van 08.30 tot 18.00 uur via telefoonnummer 06 298 55 254.