Door persoonlijke begeleiding laten we uw zoon of dochter bij Het Spant ervaren wat het gewone leven is. We gaan uit van zijn of haar mogelijkheden en behoeften op dat moment. Soms gaat het goed en kan iemand veel zelf. De andere keer zit diegene niet zo lekker in zijn vel en heeft hij of zij net wat extra ondersteuning nodig. Dit vraagt om een persoonlijke en intensieve aanpak. Bij Het Spant kunnen we dit bieden. Door het kleine vaste team ziet u telkens dezelfde bekende gezichten. Begeleiders, kinderen en ouders leren elkaar goed kennen en iedereen is vertrouwd met elkaar.

Wij zijn er onvoorwaardelijk
De begeleiders van Het Spant letten op de grote maar juist ook op de kleine signalen die de kinderen en jongvolwassenen geven. Hierdoor voelen de begeleiders hen goed aan en zorgen we ervoor dat we ze niet overvragen. En laat iemand toch buitensporig gedrag zien? Dan kijken we wat iemand op dat moment nodig heeft en lossen we de situatie op. De begeleiders van Het Spant zijn er onvoorwaardelijk en bieden geborgenheid en veiligheid voor de hele groep.

Vragen over de persoonlijke begeleiding bij Het Spant?
Wilt u meer weten over de persoonlijke begeleiding bij Het Spant? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken door te mailen naar info@hetspant.nl of op werkdagen van 08.30 tot 18.00 uur via telefoonnummer 06 298 55 254.