Bij Het Spant respecteren we de privacy van alle bezoekers aan www.hetspant.nl. Verstrek je persoonlijke informatie aan Het Spant? Dan gaan we daar altijd vertrouwelijk mee om. Persoonlijke gegevens stellen we nooit ter beschikking aan derden. Het Spant houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.