Gewoon omgaan met mensen die anders zijn
Mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen hebben, net als iedereen, behoefte aan fysieke en emotionele veiligheid, geborgenheid en contact met en waardering van anderen. Zij willen normale dingen doen en daar trots op zijn. En ze willen invloed en grip hebben op hun zelfzorg en leefomstandigheden. Kortom, ze willen geen ‘cliënt’, maar mens zijn.

Anders kijken naar probleemgedrag
Het Spant is een kleinschalige zorgorganisatie waar we mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen laten ervaren wat het gewone leven inhoudt. De begeleiders van Het Spant zijn er onvoorwaardelijk, ook als het gedrag van uw kind ingewikkeld, bedreigend en/of moeilijk verstaanbaar is. We vinden het niet zinvol om probleemgedrag te onderdrukken met medicatie, fixatie of separatie. Deze focus op probleemgedrag leidt er namelijk toe dat we in ineffectieve actie en reactie patronen terecht komen. Zo raakt uw kind alleen maar verder verwijderd van het gewone leven.

Laten ervaren wat het gewone leven inhoudt
Bij Het Spant richten we ons op de menselijke behoefte in plaats van op controleren of beheersen van probleemgedrag. Laten ervaren wat het gewone leven inhoudt is hierbij altijd het uitgangspunt. De begeleiders van Het Spant observeren het gedrag van uw kind en spelen in op datgene wat iemand nodig heeft. De ene keer zit uw kind lekker in zijn vel en kan hij veel zelf. De andere keer betekent dit net wat meer aandacht en begeleiding, zodat uw kind zich altijd veilig en vertrouwd voelt in zijn of haar omgeving.

Vragen over de het team en de begeleiding bij Het Spant?
Wilt u meer weten over het team en de persoonlijke begeleiding bij Het Spant? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken door te mailen naar info@hetspant.nl of op werkdagen van 08.30 tot 18.00 uur via telefoonnummer 06 298 55 254.