Kevin was 8 maanden oud toen hij in ons leven kwam.

Al gauw hadden we in de gaten dat hij een ontwikkelingsachterstand heeft.

Er zijn nauwelijks mogelijkheden voor hem in zijn geboorteland.

Toen hij 6 jaar was, was eindelijk de adoptie rond en konden we met hem verhuizen naar Nederland.

Hij kon meteen starten op een goede school, waar hij nog steeds graag naar toe gaat.

Terug in Nederland duurde het even voor de diagnose werd gesteld;

licht verstandelijke beperking met een ernstige hechtingsstoornis en kenmerken van ADHD en ASS.

Medicatie moet hem helpen om de chaos in zijn hoofd een beetje te ordenen.

Sinds een half jaar heeft hij eindelijk de medicijnen die goed bij hem passen.

 

We moesten ook zelf uitzoeken wat de mogelijkheden waren om hem zo goed mogelijk te ondersteunen d.m.v. therapieën en opvang.

Het laatste viel niet mee. Hij heeft achtereenvolgens 2  instellingen voor naschoolse opvang bezocht. Op beide plekken werd teveel van hem gevraagd.

Hij moest aan bepaalde normen voldoen waar hij niet toe in staat was.

Daar werd hij erg ongelukkig van. Wat zich uitte in nog meer boosheid en destructief gedrag.

 

Toen Kevin in aanmerking kwam voor een PGB uit de Wlz, konden we meer gerichte zorg gaan inzetten. Ook om ons als ouders te ontlasten.

Lang leve het PGB!!!

We gingen op zoek naar een kleinschalige organisatie waar Kevin zich sneller thuis zal voelen vanwege een klein team met weinig wisselingen.

En vooral dat men adequaat reageert op zijn gedrag.

Sinds januari 2019 komt Kevin bij Het Spant.

Inmiddels zijn het team en het deelnemersbestand uitgebreid en nog steeds zijn we erg tevreden met hoe ze de kinderen/jongvolwassenen bejegenen.

Ze mogen zijn wie ze zijn!

Een positieve benadering staat hoog in het vaandel.

Verder is het heel fijn dat er een goede communicatie is tussen ons als ouders en het team. Dit is erg belangrijk!

Er worden ook voldoende leuke, passende activiteiten aangeboden.

 

Kevin is zich steeds meer thuis gaan voelen bij Het Spant.

Wat ons betreft hebben we in Het Spant de juiste plek gevonden voor onze zoon.

Ook voor de verre toekomst!

 

Familie van Wetten