Bij Het Spant ondersteunen we kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen of psychiatrische aandoeningen. Met een klein vast team bieden wij geborgenheid, vertrouwen en nabijheid. Hierdoor neemt het probleemgedrag af en kunnen we de focus leggen op een gelukkig leven, waarin plezier en vrijheid centraal staan. Een stevige basis voor ontwikkeling en persoonlijke groei. U kunt bij ons terecht voor dagbesteding, logeren, naschoolse- en zaterdagopvang en in de nabije toekomst ook wonen.